วันพุธ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวธนพร แป้นจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง พร้อมด้วย กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม รพ.หนองม่วง, นางสาววรรณา แป้นจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 อสม. หมู่ 9 และ บริษัท CP เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุยากไร้ เพื่อให้การช่วยเหลือ เงิน 3,500 บาท และสิ่งของ จำนวน 2,500 บาท 1 ครอบครัว

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments