เเจ้งเบาะเเสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง  คลิก https://forms.gle/egSzJMNHKudNQD3V7

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments