รับแจ้งร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง

ศูนย์รับแจ้งเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง ขอเรียนแจ้งว่าหากพบเห็นการทุจริต ของพนักงาน อบต.และเจ้าหน้าที่ โปรดแจ้ง โทรศัพท์ 036-648042  Email : saraban@nongmuanglopburi.go.th หรือใส่กล่องรับความคิดเห็นของหน่วยงานบริเวณหน้าที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง หรือติดต่อโดยตรงนางสาวธนพร  แป้นจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง โทร 089 -9903291 เรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน เรื่องร้องเรียนของท่านจะปกปิดเป็นความลับ ด้วยความขอบคุณ

 
แบบร้องเรียนการทุจริต