นางสาวธนพร แป้นจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล อบต.หนองม่วง เจ้าหน้าที่จาก รพ.หนองม่วง เเละเจ้าหน้าที่อสม.ในพื้นที่ ลงพื้นที่ รณรงค์ไข้เลือดออก      และสุ่มประเมินไขว้สำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย ตามโครงการชาวหนองม่วงร่วมใจ เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566 สนับสนุนโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments