นายอำนวย ดอนไพร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง และพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมโครงการชุมชนต้นแบบในการดูแลโรคหลอดเลือดสมอง ณ โรงเรียนชอนสมบูรณ์ หมู่ 4 ตำบลชอนสมบูรณ์ อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments