นางสาวธนพร แป้นจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง ร่วมตักบาตร ในกิจกรรม โครงการบิณฑบาตบุญ “นุ่งโจงห่มสไบ ร่วมใจบิณฑบาตบุญ” ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง นำโดย มีนายอำเภอหนองม่วง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำท้องถิ่นอำเภอหนองม่วง ร่วมกิจกรรม โดยในครั้งนี้ท่านเจ้าคุณโสภณพัฒนคุณเจ้าคณะอำเภอ (เจ้าอาวาสวัดพุน้อย) นำคณะสงฆ์ ๑๐๐ รูป มารับบิณบาตร จะนำของที่ได้ไปจัดทำถุงยังชีพช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบาง ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ในอำเภอหนองม่วง ในวันศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๖.๐๐ น. เริ่มตั้งแต่ หน้าซอยเทศบาล ๑๓ ถึงหน้าตลาดหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments