โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2566

  1. นางสาวสุรีพร  ฟักทองคำ  บ้านเลขที่ 35  หมู่ที่ 5 ตำบลหนองม่วง
  2.  นายกฤษณะ   อ่ำบัว  บ้านเลขที่ 59/2  หมู่ที่ 9 ตำบลหนองม่วง
ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments