นางสาวธนพร แป้นจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ลงพื้นที่ส่งมอบการปรับปรุงบ้านคนพิการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2567 จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางพาน เจริญจั่น บ้านเลขที่ 17 หมู่ 6 ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments