โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2566

  1. นายสุวรรณ์  อ้นวงค์  บ้านเลขที่ 10  หมู่ที่ 6 ตำบลหนองม่วง
  2. นายไจพจน์  พรมมี  บ้านเลขที่ 27/4  หมู่ที่ 6 ตำบลหนองม่วง
ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments