วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง นำโดย นางสาวธนพร แป้นจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง จัดโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยร่วมกับสภาเด็กเเละเยาวชนตำบลหนองม่วง

      

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments