เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง นำโดยนางสาวธนพร แป้นจันทร์ นายกอบต.หนองม่วง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงาน ลูกจ้าง เเละเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลหนองม่วง จัดโครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีชีวิตสดใส โดยมีกิจกรรมตรวจสุขภาพเเละรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2567

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments