นางสาวธนพร แปันจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบล ได้ดำเนินการปรับหน้าดิน เพื่อปลูกพืชสวนครัว ตามโครงการวันดินโลก ประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2567

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments