นางสาวธนพร  แป้นจันทร์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง 

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาอบต.  และพนักงานส่วนตำบลหนองม่วง 

 เข้าร่วมโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

โดยได้รับเกียรติจาก  นายสุรเดช  สร้อยอุทา  นายอำเภอหนองม่วง 

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและร่วมปลูกต้นไม้

ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments