วันที่ 29 – 30 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง นำโดยนางสาวธนพร แป้นจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง จัดโครงการอบรมกลุ่มอาชีพ ทำไม้กวาดทางมะพร้าว ให้กับประชาชนที่สนในพื้นที่ตำบลหนองม่วง ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments