เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง นำโดยนางสาวธนพร แป้นจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง จัดโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน เเก้ไขปัญหา ความรุนเเรงในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments