องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ในเขต อบต.หนองม่วง ประจำปี 2567 เพื่อให้ประชาชนหันมาให้ความสนใจในการออกกำลังกายไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments