นางสาวธนพร แป้นจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบล ร่วมปลูกพืชผักสวนครัวและสมุนไพร ตามโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2567

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments