นางสาวธนพร แป้นจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ว่าด้วยความร่วมมือดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนว 5ส ระหว่าง วัดศรีรัตนาราม กับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
อำเภอหนองม่วง  พัฒนาการอำเภอหนองม่วง
สาธารณสุขอำเภอหนองม่วง โรงพยาบาลหนองม่วง กำนันตำบลหนองม่วง ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองม่วงหมู่ที่ 1-10 ณ วัดศรีรัตนาราม (วัดหลวงพ่อรักษ์)

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments