นางสาวธนพร แป้นจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองม่วง พร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่ อบต. หนองม่วง และโรงพยาบาลหนองม่วง มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่แก่ผู้มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหากลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments