ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเครื่องจักรกล(รถแบคโฮPC120-200)ทำการปรับเกลี่ยขยะ
|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเครื่องจักรกล(รถแบคโฮPC120-200)ทำการปรับเกลี่ยขยะ

ประกาศรายงานทางการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 66 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสตง.จังหวัดลพบุรี
|

ประกาศรายงานทางการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 66 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสตง.จังหวัดลพบุรี

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  ประจำปีภาษี 2567

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2567