รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

รายงานผลตามนโยบายการบริหารทรัพยากร ประจำปี 2566

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประจำปี พ.ศ. 2566   รายงานผลการสรุปผลข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2566

กำหนดการลงพื้นที่ฉีดวัคซีน  โครงการสัตว์ปลอดโรด  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2567

กำหนดการลงพื้นที่ฉีดวัคซีน โครงการสัตว์ปลอดโรด คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กิจกรรมวันพ่อเเละวันชาติ ที่ 5 ธันวาคม 2566

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 นางสาวธนพร แป้นจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เเละพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มดอกไม้เเละถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอหนองม่วง                 

ประกาศ  นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัล (์No Gift No Policy) ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่  ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง

ประกาศ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัล (์No Gift No Policy) ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง