เดินแห่ขบวนอนุรักษ์ประเพณีไทย

เดินแห่ขบวนอนุรักษ์ประเพณีไทย

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2566 นางสาวธนพร แป้นจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานเเละลูกจ้างอบต.หนองม่วง ร่วมเดินเเห่ขบวนอนุรักษ์ประเพณีไทย สรงน้ำพระ ชักพระศรีอริยเมตไตร แห่ฉลองพัดยศสมณศักดิ์ พระครูอัมพสราภิวัฒน์ เจ้าคณะตำบลหนองม่วง บริเวณรอบตลาดหนองม่วง เนื่องในงานสงกรานต์ ประจำปี 2566

โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีชีวิตสดใส

โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีชีวิตสดใส

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง นำโดยนางสาวธนพร แป้นจันทร์ นายกอบต.หนองม่วง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงาน ลูกจ้าง เเละเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลหนองม่วง จัดโครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีชีวิตสดใส โดยมีกิจกรรมตรวจสุขภาพเเละรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2566

ร่วมพิธีปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพสังคมอำเภอหนองม่วง

ร่วมพิธีปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพสังคมอำเภอหนองม่วง

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2566 นางสาวธนพร แป้นจันทร์ นายกองค์กาบริหารส่วนตำบลหนองม่วง เข้าร่วมพิธีปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพสังคมอำเภอหนองม่วง โดยมีนายสุรเดช สร้อยอุทา นายอำเภอหนองม่วง เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมอลงกต ที่ว่าการอำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

โครงการอบรมกลุ่มอาชีพ ทำไม้กวาดทางมะพร้าว

โครงการอบรมกลุ่มอาชีพ ทำไม้กวาดทางมะพร้าว

วันที่ 29 – 30 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง นำโดยนางสาวธนพร แป้นจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง จัดโครงการอบรมกลุ่มอาชีพ ทำไม้กวาดทางมะพร้าว ให้กับประชาชนที่สนในพื้นที่ตำบลหนองม่วง ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง

รณรงค์ชุมชนต้นแบบในการดูแลโรคหลอดเลือดสมอง

รณรงค์ชุมชนต้นแบบในการดูแลโรคหลอดเลือดสมอง

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 8.00 น. นายอำนวย ดอนไพร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง เข้าร่วมพิธีเปิดชุมชนต้นแบบในการดูแลโรคหลอดเลือดสมอง และร่วมเดินรณรงค์เพื่อประชาชนรู้จักการดูแลตนเอง ให้รู้ถึงสาเหตุและปัญหาจนไปถึงการแก้ไขโดยมีสาเหตุจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง ณ วัดหนองเสมา ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

โครงการประชุมชี้เเจงเเละให้ความรู้การจัดทำผังภูมิสังคม

โครงการประชุมชี้เเจงเเละให้ความรู้การจัดทำผังภูมิสังคม

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 นางสาวธนพร แป้นจันทร์ นายกองค์การบริหาส่วนตำบลหนองม่วง พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมโครงการประชุมชี้เเจงเเละให้ความรู้การจัดทำผังภูมิสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้ำ หมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo – social Map) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน เเก้ไขปัญหา ความรุนเเรงในครอบครัว

โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน เเก้ไขปัญหา ความรุนเเรงในครอบครัว

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง นำโดยนางสาวธนพร แป้นจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง จัดโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน เเก้ไขปัญหา ความรุนเเรงในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง

ลงพื้นที่ตรวจสอบเเละให้ความช่วยเหลือน้ำอุปโภค-บริโภค ให้กับวัดถ้ำสันติสุข

ลงพื้นที่ตรวจสอบเเละให้ความช่วยเหลือน้ำอุปโภค-บริโภค ให้กับวัดถ้ำสันติสุข

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวธนพร เเป้นจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเเละให้ความช่วยเหลือน้ำอุปโภค-บริโภค ให้กับวัดถ้ำสันติสุข ตำบลหนองม่วง เนื่องจากเครื่องสูบน้ำชำรุดชั่วคราว โดยได้รับความอนุเคราะห์น้ำอุปโภค – บริโภคจากเทศบาลตำบลหนองม่วง

กิจกรรมเดินรณรงค์ชวนชาวลพบุรีเเต่งไทยทั้งเมือง ประจำปี 2566

กิจกรรมเดินรณรงค์ชวนชาวลพบุรีเเต่งไทยทั้งเมือง ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 นางสาวธนพร แป้นจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานเเละลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ชวนชาวลพบุรีเเต่งไทยทั้งเมือง ประจำปี 2566 บริเวณหน้าวัดวาปีอัมพาราม(วัดหนองม่วง) – จิ้นโฮมเซ็นเตอร์

กิจกรรมงานวันเด็กเเห่งชาติ เเละมอบทุนการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566

กิจกรรมงานวันเด็กเเห่งชาติ เเละมอบทุนการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 นางสาวธนพร เเป้นจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง เข้าร่วมเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมงานวันเด็กเเห่งชาติ เเละมอบทุนการศึกษา ในงานวันเด็กเเห่งชาติประจำปี 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี