โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหากลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้

โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหากลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้

นางสาวธนพร แป้นจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองม่วง พร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่ อบต. หนองม่วง และโรงพยาบาลหนองม่วง มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่แก่ผู้มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหากลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้

กิจกรรม  “สัปดาห์แห่งการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ”

กิจกรรม “สัปดาห์แห่งการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ”

อบต.หนองม่วง  ได้จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน  ให้ความรู้ และเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ      

แข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์  ประจำปี  2566

แข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2566

  อบต.หนองม่วง  ร่วมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ประจำปี  2566  ณ  เทศบาลตำบลหนองม่วง  

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2566

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2566 นายสุวรรณ์  อ้นวงค์  บ้านเลขที่ 10  หมู่ที่ 6 ตำบลหนองม่วง นายไจพจน์  พรมมี  บ้านเลขที่ 27/4  หมู่ที่ 6 ตำบลหนองม่วง

ประกาศกำหนดวัน  เวลา  สถานที่สอบข้อเขียน  สอบสัมภาษณ์ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานวิชาการ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานวิชาการ

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2566

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2566 นางสาวสุรีพร  ฟักทองคำ  บ้านเลขที่ 35  หมู่ที่ 5 ตำบลหนองม่วง  นายกฤษณะ   อ่ำบัว  บ้านเลขที่ 59/2  หมู่ที่ 9 ตำบลหนองม่วง

ประชุมการสำรวจปัญหาและความต้องการในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดลพบุรี 20 ปี

ประชุมการสำรวจปัญหาและความต้องการในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดลพบุรี 20 ปี

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 นางสาวธนพร แป้นจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง เข้าร่วมประชุมการสำรวจปัญหาและความต้องการในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดลพบุรี 20 ปี พ.ศ. 2566 – 2585 เพื่อระดมความคิดเห็นในการพัฒนาจังหวัดลพบุรี โดยมี นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประชุม พร้อมด้วย นายสุรเดช สร้อยอุทา นายอำเภอหนองม่วง เเละส่วนราชการอื่นๆ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมอลงกต ที่ว่าการอำเภอหนองม่วง