งานซ่อมประปาหมู่บ้านหนองตาเบี้ยว หมู่ 9 ตำบลหนองม่วง

งานซ่อมประปาหมู่บ้านหนองตาเบี้ยว หมู่ 9 ตำบลหนองม่วง

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 กองช่าง อบต.หนองม่วง ได้ดำเนินการซ่อมเครื่องสูบน้ำ(ซัมเมอร์สซิเบิล) บริเวณบ้านหนองตาเบี้ยว หมู่ 9 ตำบลหนองม่วง

ซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายในช่วงฤดูฝน

ซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายในช่วงฤดูฝน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง ขอขอบคุณท่านนายกอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และท่านสจ.พิสุทธิ์ รัตนวิลัย สจ.เขตหนองม่วง ที่ให้การสนับสนุนส่ง รถเกรดเดอร์ รถบดอัด รถส่งน้ำ มาช่วยซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา ในเขตอบต.หนองม่วง