กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง  สมัยสามัญ พ.ศ. 2565

กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565

 

เรียกประชุมประชุมสภาอง๕ืการบริหารส่วนตำบลหนองม่วง  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565

3.2

 

เชิญประชุมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565

3 (1)

 

ประชาสัมพันธ์  และเข้าร่วมการรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3

ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565

3.4

 

 

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments