นางสาวธนพร  แป้นจันทร์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง คณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ร่วมรณรงค์และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments